Política de privacitat

Ens complau que visiteu la web oficial de Jovent del Bruel joventdelbruel.ffames.cat (d'ara endavant, Lloc Web) i agraïm el vostre interès.

Jovent del Bruel té el ferm compromís de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals per garantir la privadesa, el secret i la seguretat de les dades personals dels Usuaris aplicant mesures tècniques i organitzatives apropiades a aquest efecte.

La present Política de Privadesa té per objecte informar els Usuaris sobre el tractament que Jovent del Bruel fa de les dades personals que l'Usuari faciliti en accedir, navegar i utilitzar els serveis que s'ofereixen al Lloc Web, així com de les mesures de seguretat adoptades, de l'exercici dels drets dels Usuaris i de la forma de contacte.

Les dades personals només seran obtingudes per Jovent del Bruel per al seu tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut.

A continuació, compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals proporcionem als Usuaris la informació següent:

Responsable del tractament

Jovent del Bruel (G-55277644) amb domicili social al carrer dels Pins, 4, 17256 Masos de Pals (Pals), Catalunya, és la titular de la pàgina web joventdelbruel.ffames.cat (d'ara endavant, Lloc Web).

Els Usuaris poden contactar amb el Responsable del Tractament a través de la següent adreça de correu electrònic: joventdelbruel@gmail.com

Definicions

A l'efecte de la present Política, els termes següents tindran el significat que s'indica a continuació:

Finalitat del tractament

Gestionar les sol·licituds d'informació rebudes a través de la funció de “Contacte” de la Web. Gestionar les compres dels tiquets realitzades pels Usuaris del Lloc Web.

Categoria de dades personals

La categoria de dades que tracta Jovent del Bruel al Lloc Web són:

Correu electrònic en funció de Contacte. Dades identificatives: Nom, cognoms i correu electronic.

Base de legitimació

La base de legitimació per gestionar les comunicacions que es rebin a través de la funció “Contacte” és l'interès legítim d'Jovent del Bruel.

La base de legitimació per gestionar les compres dels tiquets realitzades pels Usuaris del Lloc Web és l'execució d'un contracte.

L'Usuari podrà revocar el consentiment en qualsevol moment. No obstant, el tractament sobre les dades personals realitzat amb anterioritat a la revocació del consentiment serà lícit.

Conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per donar compliment a la finalitat per a la qual van ser recollides. No obstant això, Jovent del Bruel podrà conservar les dades per a la posada a disposició de les autoritats competents o per fer front a possibles reclamacions, en aquest cas les dades es conservaran bloquejades fins a la finalització dels terminis de prescripció, moment en què seran eliminats amb les mesures de seguretat adequades.

Finalitzat el termini de conservació, les dades personals podran ser objecte d'un procés d'anonimització per a fins estadístiques.

Comunicació de dades

Jovent del Bruel no cedirà a tercers les dades facilitades pels Usuaris del Lloc Web, llevat de consentiment previ i exprés d'aquests o sigui necessari per imperatiu legal (Administracions públiques, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Ministeri Fiscal, Agència Espanyola de Protecció de Dades, etc).

Jovent del Bruel podrà comunicar les dades personals dels Usuaris a tercers proveïdors de serveis que tractin les dades en nom i per compte de Jovent del Bruel, com ara proveïdors de serveis tecnològics, serveis de suport, serveis de logística, serveis de transport, serveis de pagament, serveis de seguretat, serveis de prevenció de frau, serveis de màrqueting i publicitat, serveis de comunicació i serveis de consultoria.

Drets dels usuaris

Jovent del Bruel informa als Usuaris que en referència al tractament de les seves dades personals poden exercir els drets següents:

Els Usuaris podran exercir els seus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta adreçant-se per escrit a Jovent del Bruel per correu electrònic a l'adreça [joventdelbruel@gmail.com], caldrà acompanyar còpia del Document Nacional d'Identitat o document equivalent que acrediti la seva identitat.

Enllaços de domini de tercers

Aquest Lloc Web pot contenir enllaços a altres llocs web que poden tenir polítiques de privadesa diferents a les de Jovent del Bruel. En aquest sentit, Jovent del Bruel no es fa responsable del tractament de dades personals que puguin realitzar aquests llocs web. Aquesta Política de Privadesa s'aplica exclusivament a les dades personals recollides i tractades per Jovent del Bruel a través del Lloc Web. Recomanem als Usuaris que revisin les polítiques de privadesa dels llocs web de tercers abans de facilitar les seves dades personals.

Xarxes socials

Aquest Lloc Web pot contenir enllaços que permeten accedir a diferents xarxes socials pertanyents i gestionades per tercers (p.ex. Facebook, Instagram, YouTube). Aquests enllaços al Lloc Web tenen per únic objecte facilitar als Usuaris el accés a xarxes socials per a informals sobre els esdeveniments organitzats per Jovent del Bruel.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'Usuari (login/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control d'Jovent del Bruel. Aquestes xarxes socials i plataformes disposen de les seves pròpies polítiques de privadesa i del tractament de les cookies. En aquest sentit, tota informació i dades personals que l'usuari proporcioni a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat.

Cookies

Aquest Lloc Web no utilitza cookies per recollir informació dels Usuaris, únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica - aquelles que permeten a l'Usuari la navegació segura a través del Lloc Web i la utilització de les diferents funcions i serveis que s'ofereixen al Lloc Web. Per a una informació més detallada accediu a la Política de Cookies.

No obstant, aquest Lloc Web pot contenir enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privadesa i de cookies alienes a Jovent del Bruel i que l'Usuari podrà decidir si accepta o rebutja quan accedeixi a aquests llocs web.

Transferències internacionals

Les dades personals poden allotjar-se en servidors ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu (Estats Units, Japó, Austràlia, Japó), consent d'aquesta transferència de dades i se li informa que en aquestes es garanteix la existència d'una Decisió d'Adequació del Comitè Europeu de Protecció de Dades o bé l'adopció de mesures de garantia complementàries per tal de garantir un nivell d'adequació de protecció alineat amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

Modificacions de la política de privadesa

Jovent del Bruel es reserva el dret a modificar aquesta Política de privadesa en funció d'exigències legislatives, reglamentàries o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o pel Comitè Europeu de Protecció de Dades, per això s'aconsella als Usuaris que la visitin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política, aquests es publicaran al Lloc Web.

Data de la darrera actualització: 9 de juny de 2024.